Bolesti zuba Cena
1. Aplikacija leka 1000 din
2. Kompozitni ispun (jedna površina) 1500 din
3. Kompozitni ispun (dve površine) 2000 din
4. Kompozitni ispun (tri površine) 2500 din
5. Kompozitna nadogradnja 3000 din
6. Pulparni kočić 600 din
7. Lečenje jednog kanala korena zuba 2000 din
8. Lečenje dva kanala korena zuba 2500 din
9. Lečenje tri kanala korena zuba 3000 din
10. Čišćenje zubnog kamenca i poliranje zuba 1500 din
11. Poliranje zuba 500 din
12. Obrada paradontalnog džepa 500 din
Oralna hirurgija
1. Vađenje zuba 1500 din
2. Komplikovano vađenje zuba 2400 din
3. Hirurško vađenje zuba 6000 din
4. Ugradnja implanta Straumann 78000 din
5. Hirurško lečenje paradontopatije po džepu 5000 - 6000 din
6. Apikotomija 12000 din
7. Hirurško vađenje umnjaka 12000 din
Protetika
1. Metalokeramička kruna 8500 din
2. Bezmetalna kruna 26000 din
3. Vizil proteza 36000 din
4. Vizil proteza sa atačmenima 48000 din
5. Proteza na mini implantima 36000 din
6. Totalna proteza 24000 din
7. Parcijalna proteza 24000 din
8. Protetička nadogradnja 3600 din
Dečija i preventivna stomatologija
1. Uklanjanje mekih naslaga 500 din
2. Zalivanje fisura 500 din
3. Vađenje mlečnih zuba 500 - 1000 din
4. Plombiranje mlečnih zuba 1000 din
Estetska stomatologija
1. Beljenje zuba (boost) 13000 din
2. Beljenje devitalizovanih zuba 4000 din

Cenovnik

Telefon: (064) 258 - 85 - 92 | E-mail: jelenakratohvil@yahoo.co.uk | Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 488a, lokal 45, 11000 Beograd, Srbija