Cenovnik

Pogledajte cene naših usluga

Plaćanje u dinarskoj protivrednosti prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.

Bolesti zuba

$
1. Aplikacija leka 10 €
2. Bela plomba (dve površine) 15 €
3. Bela plomba (tri površine) 20 €
4. Kompozitna nadogradnja 25 €
5. Lečenje jednog kanala korena zuba 20 €
6. Lečenje dva kanala korena zuba 25 €
7. Lečenje tri kanala korena zuba 30 €
8. Čišćenje zubnog kamenca i poliranje zuba 15 €
9. Poliranje zuba 10 €
10. Obrada paradontalnog džepa 5 €

Bolesti zuba

1. Aplikacija leka 10 €
2. Bela plomba (dve površine) 15 €
3. Bela plomba (tri površine) 20 €
4. Kompozitna nadogradnja 25 €
5. Lečenje jednog kanala korena zuba 20 €
6. Lečenje dva kanala korena zuba 25 €
7. Lečenje tri kanala korena zuba 30 €
8. Čišćenje zubnog kamenca i poliranje zuba 15 €
9. Poliranje zuba 10 €
10. Obrada paradontalnog džepa 5 €

Oralna hirurgija

$
1. Vađenje zuba 15 €
2. Komplikovano vađenje zuba 20 €
3. Hirurško vađenje zuba 50 €
4. Ugradnja implanta Neodent 400 €
5. Ugradnja implanta Straumann 650 €
6. Hirurško lečenje paradontopatije po zubu 40 €
7. Apikotomija 100 €
8. Hirurško vađenje umnjaka 100 €

Oralna hirurgija

1. Vađenje zuba 15 €
2. Komplikovano vađenje zuba 20 €
3. Hirurško vađenje zuba 50 €

4. Ugradnja implanta Neodent/td>

400 €
5. Ugradnja implanta Straumann 650 €
6. Hirurško lečenje paradontopatije po zubu 40 €
7. Apikotomija 100 €
8. Hirurško vađenje umnjaka 100 €

Protetika

$
1. Metalokeramička kruna 70 €
2. Bezmetalna kruna 200 €
3. Vizil proteza 300 €
4. Vizil proteza sa atačmenima 400 €
5. Proteza na mini implantima 400 €
6. Totalna proteza 180 €
7. Parcijalna proteza 180 €
8. Protetička nadogradnja 30 €
9. Metalokeramička kruna na implantu 100 €
10. Abatment (suprastruktura) 80 €
11. Ugradnja atečmena (par) 100 €

Protetika

1. Metalokeramička kruna 70 €
2. Bezmetalna kruna 200 €
3. Vizil proteza 300 €
4. Vizil proteza sa atačmenima 400 €
5. Proteza na mini implantima 400 €
6. Totalna proteza 180 €
7. Parcijalna proteza 180 €
8. Protetička nadogradnja 30 €
9. Metalokeramička kruna na implantu 100 €
10. Abatment (suprastruktura) 80 €
11. Ugradnja atečmena (par) 100 €

Estetska stomatologija

$
1. Beljenje zuba kućno (sa folijama) 130 €
2. Beljenje mrtvih zuba 40 €

Estetska stomatologija

1. Beljenje zuba kućno (sa folijama) 130 €
2. Beljenje mrtvih zuba 40 €