Usluge

Pogledajte naše usluge

Bolesti zuba

 • Kompozitni ispuni (bela plomba)
 • Lečenje jednokalanog i višekanalnog zuba (endodoncija)
 • Lečenje gangrena
 • Revizija punjenja

Protetika

 • Metalokeramičke krune i mostovi
 • Bezmetalne krune i mostovi
 • Vizil proteze
 • Totalne i parcijalne proteze
 • Proteze na implantima

Estetska stomatologija

 • Beljenje zuba
 • Kompozitne fasete
 • Peskiranje zuba

Oralna hirurgija

 • Rutinsko i hirurško vađenje zuba
 • Vađenje impaktiranog umnjaka
 • Resekcija zuba (uklanjanaje viličnih čisti)
 • Ugradnja implanta
 • Hirurško lečenje paradontopatije

Lečenje paradontopatije

 • Uklanjanje kamenca
 • Obrada paradontalnih džepova (kiretaža)
 • Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža)
 • Lečenje osetljivosti korena

Ortopedija

 • Fiksne proteze

Ponuda firmama

 • Mogućnost odloženog plaćanja do 12 meseci u zavisnosti od iznosa, putem adminsitrativne zabrane.